Všechny aktuální zajímavosti týkající se duševních nemocí našich blízkých jsou hromadně rozesílány, případně sdělovány na uvedeném telefonu.