Published by Hmg1lZ on 8.5.2018

Termíny podpůrné skupiny pro rok 2020

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.

Klánova 62, 142 00  Praha 4, IČ 60445874;  č.účtu 170582365/0300

POZVÁNKA NA PODPŮRNOU PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH.

 

Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už sedmý rok a která pracovala jako psychosociální pracovnice s rozličnými klienty. Má zkušenosti i s otázkami v sociální oblasti… Poradna se bude i v tomto roce konat v učebně Café Therapy, v ulici Školská 30, Praha 1 (do kopečka cca 4. dům od stanice tramvaje ve Vodičkově ulici).

Na našich setkáních se můžete zeptat na cokoliv, co se týká onemocnění Vašeho dítěte (vesměs dospělého) či jiného příbuzného – co jsou psychózy, jak předcházet návratu onemocnění, jak zpravidla onemocnění probíhá, jak komunikovat s nemocnými, jaké jsou možnosti léčby (včetně informací o lécích), rehabilitace i sociální pomoci atd.

Tato setkání jsou také místem, kde se můžete naučit relaxovat, získat podporu pro sebe, abyste svoji situaci lépe zvládali.

Náš projekt tzv. psychoterapie a edukace pro rodinné příslušníky poběží v roce 2020 již čtrnáctým rokem a příbuzní, kteří přicházejí, jsou rádi, že zde nacházejí příležitost konzultovat své zkušenosti s ostatními rodiči a dalšími blízkými duševně nemocných.

Bližší informace na telefonu 723 942 835

Blanka Kašparová / laická poradna pro rodiče duševně nemocných

ROK 2020  Vždy v době

17.oo – 20.oo hod.

ROK 2020 Vždy v době

17.oo – 20.oo hod.

Leden úterý        21.1. Červenec úterý   21.7.
Únor úterý        18.2. Srpen úterý   18.8.
Březen úterý        17.3. Září úterý   15.9.
Duben úterý        21.4. Říjen úterý   13.10.
Květen úterý        19.5. Listopad úterý   10.11.
Červen úterý        16.6. Prosinec úterý    8.12.