Published by Hmg1lZ on 8.5.2018

Termíny podpůrné skupiny pro rok 2019

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.

Klánova 62, 142 00  Praha 4, IČ 60445874;  č.účtu 170582365/0300

POZVÁNKA NA PODPŮRNOU PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH.

 

Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej o.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky Mgr. Jany Jonákové, která se s námi rodiči stýká už šestý rok a která pracovala jako psychosociální pracovnice s rozličnými klienty. Má zkušenosti i s otázkami v sociální oblasti… Poradna se bude i v tomto roce konat v učebně Café Therapy, v ulici Školská 30, Praha 1 (do kopečka cca 4. dům od stanice tramvaje ve Vodičkově ulici).

Na našich setkáních se můžete zeptat na cokoliv, co se týká onemocnění Vašeho dítěte (vesměs dospělého) či jiného příbuzného – co jsou psychózy, jak předcházet návratu onemocnění, jak zpravidla onemocnění probíhá, jak komunikovat s nemocnými, jaké jsou možnosti léčby (včetně informací o lécích), rehabilitace i sociální pomoci atd.

Tato setkání jsou také místem, kde se můžete naučit relaxovat, získat podporu pro sebe, abyste svoji situaci lépe zvládali.

Náš projekt tzv. psychoterapie a edukace pro rodinné příslušníky poběží v roce 2019 již třináctým rokem a příbuzní, kteří přicházejí, jsou rádi, že zde nacházejí příležitost konzultovat své zkušenosti s ostatními rodiči a dalšími blízkými duševně nemocných.

Bližší informace na telefonu 723 942 835

Blanka Kašparová / laická poradna pro rodiče duševně nemocných

ROK 2019  Vždy v době

17.oo – 20.oo hod.

ROK 2019 Vždy v době

17.oo – 20.oo hod.

Leden úterý        15.1. Červenec úterý   16.7.
Únor úterý        19.2. Srpen úterý   20.8.
Březen úterý        19.3. Září úterý   17.9.
Duben úterý        16.4. Říjen úterý   15.10.
Květen úterý        21.5. Listopad úterý   19.11.
Červen úterý        18.6. Prosinec úterý  10.12.