Published by Hmg1lZ on 24.2.2020

Prohlášení

Prohlášení

Jako lidé se zkušeností s duševním onemocněním a současně se zkušeností se současným modelem péče o duševní zdraví, chceme vyjádřit podporu probíhající reformě péče o duševní zdraví.
Tuto reformu vnímáme jako nezbytnou pro zlepšení péče a vybudování komplexního systému, který bude zahrnovat také prevenci a destigmatizaci.
Sami se na tomto procesu aktivně podílíme ať už jako dobrovolníci nebo na různých pracovních pozicích jako peer konzultanti, peer lektoři, peer ambasadoři..
Vnímáme snahu nás efektivně zapojovat do rozhodovacích procesů na všech úrovních, což se dříve dělo jen zřídka.Naši účast chápeme jako pojistku naplňování našich potřeb.
Chápeme reformu péče o duševní zdraví jako unikátní příležitost pro změnu celého systému. Vidíme i některá úskalí a rizika, ale jsme přesvědčeni, že základní směřování reformy je v našem nejvyšším zájmu.
Dne 21. února 2020

Dialogos, z. s. Dana Chrtková
Nevypusť duši, z. s. Marie Salomonová
O nás s námi, z. s. Tomáš Sedláček
Kolumbus, z. s. Michal Balabán
SYMPATHEA, o. p. s. Mgr. Jana Poljaková
Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z. s. Blanka Kašparová