Published by Hmg1lZ on 1.10.2018

Výroční zpráva 2017

VZ 2017 strana 1 VZ 2017 strana 2

Published by Hmg1lZ on 8.5.2018

Termíny podpůrné skupiny pro rok 2019

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. Klánova 62, 142 00  Praha 4, IČ 60445874;  č.účtu 170582365/0300 POZVÁNKA NA PODPŮRNOU PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH.   Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej o.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky…

Continue Reading »

Published by Hmg1lZ on 4.10.2017

info-leták Ondřej z.s.

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. KDO : Ondřej je sdružení rodičů a příbuzných duševně nemocných, které vzniklo již v roce 1994 z potřeby nás rodičů a nejbližších, kterým onemocněl někdo z rodiny vážným onemocněním – psychózou, dozvědět se o této nemoci co nejvíce a moci něco pro své drahé dělat. PROČ : Zajímalo…

Continue Reading »

Published by Hmg1lZ on 4.10.2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva z. s. Ondřej za rok 2016 Tematické okruhy: 1. Vnitřní organizační záležitosti 2. Spolupráce s jinými organizacemi 3. Aktivity zaměřené na duševně nemocné 4. Aktivity zaměřené na příbuzné nemocných 1. Vnitřní organizační záležitosti Z.s. Ondřej se v loňském roce musel vypořádat s povinnou aktualizací stanov, což v našem případě znamenalo dost značné změny….

Continue Reading »

Published by Hmg1lZ on 17.12.2014

Edukačně podpůrná skupina – program prevence na zvládání stresu

Jako doposud, tak i v letošním roce se budeme setkávat jednou měsíčně  v době mezi 17. a 20. hod v Cafe Therapy ve Školské ul., Praha 1 nedaleko Václavského nám. Společně strávený čas vyplníme rozhovory o vašich starostech i radostech, informacemi o novinkách v léčbě psychóz, o možnostech řešení v sociální oblasti, psychologickou podporou a…

Continue Reading »