Published by Hmg1lZ on 1.7.2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019

Published by Hmg1lZ on 17.3.2020

Informace pro osoby s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou

Informace pro osoby s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou

Published by Hmg1lZ on 24.2.2020

Prohlášení

Prohlášení Jako lidé se zkušeností s duševním onemocněním a současně se zkušeností se současným modelem péče o duševní zdraví, chceme vyjádřit podporu probíhající reformě péče o duševní zdraví. Tuto reformu vnímáme jako nezbytnou pro zlepšení péče a vybudování komplexního systému, který bude zahrnovat také prevenci a destigmatizaci. Sami se na tomto procesu aktivně podílíme ať…

Continue Reading »

Published by Hmg1lZ on 23.2.2020

Nová předsedkyně sdružení

Od ledna 2020 má Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. novou předsedkyni. Děkujeme naší dosavadní předsedkyni za její dlouholetou činnost a do dalších dní přejeme hodně zdraví a sil.

Published by Hmg1lZ on 28.10.2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018

Published by Hmg1lZ on 1.10.2018

Výroční zpráva 2017

VZ 2017 strana 1 VZ 2017 strana 2

Published by Hmg1lZ on 8.5.2018

Termíny podpůrné skupiny pro rok 2020

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. Klánova 62, 142 00  Praha 4, IČ 60445874;  č.účtu 170582365/0300 POZVÁNKA NA PODPŮRNOU PSYCHOTERAPII PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH.   Za laskavého přispění Magistrátu hlavního města Prahy, odboru zdravotní péče Vás zve Ondřej, z.s. na další pokračování tzv. psychoterapie na zvládání stresu, syndromu vyhoření a na edukaci pod vedením psycholožky…

Continue Reading »

Published by Hmg1lZ on 4.10.2017

info-leták Ondřej z.s.

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. KDO : Ondřej je sdružení rodičů a příbuzných duševně nemocných, které vzniklo již v roce 1994 z potřeby nás rodičů a nejbližších, kterým onemocněl někdo z rodiny vážným onemocněním – psychózou, dozvědět se o této nemoci co nejvíce a moci něco pro své drahé dělat. PROČ : Zajímalo…

Continue Reading »

Published by Hmg1lZ on 4.10.2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva z. s. Ondřej za rok 2016 Tematické okruhy: 1. Vnitřní organizační záležitosti 2. Spolupráce s jinými organizacemi 3. Aktivity zaměřené na duševně nemocné 4. Aktivity zaměřené na příbuzné nemocných 1. Vnitřní organizační záležitosti Z.s. Ondřej se v loňském roce musel vypořádat s povinnou aktualizací stanov, což v našem případě znamenalo dost značné změny….

Continue Reading »

Published by Hmg1lZ on 17.12.2014

Edukačně podpůrná skupina – program prevence na zvládání stresu

Jako doposud, tak i v letošním roce se budeme setkávat jednou měsíčně  v době mezi 17. a 20. hod v Cafe Therapy ve Školské ul., Praha 1 nedaleko Václavského nám. Společně strávený čas vyplníme rozhovory o vašich starostech i radostech, informacemi o novinkách v léčbě psychóz, o možnostech řešení v sociální oblasti, psychologickou podporou a…

Continue Reading »