Naše aktivity

1. Pravidelná setkání – je dobré znát charakter, příznaky a průběh nemoci a též využít podpory, kterou si vzájemně můžeme dát. Podpůrná skupina se schází jednou měsíčně – účastníci zde najdou řadu informací, zkušeností, blízké lidi a podporu.

Zveme různé hosty – lékaře, sociální pracovníky, zástupce klientské organizace..

2. Podpora, organizace a zajištění nových druhů péče :

pro nemocné – rekondiční pobyty;

pro příbuzné – edukace a psychoterapie (viz bod 4.)

3. Poradna přes mobilní telefony (723942835, 736675070) na členy společnosti 24 hodin denně – je zvláště využívána rodinnými příslušníky, jejichž blízcí se ještě neléčí, ale mají typické příznaky schizofrenie.

4. Program prevence na zvládání stresu pro rodiče duševně nemocných – jedná se o jedinečný projekt. Účastníci se pod odborným vedením podrobně seznamují s příznaky nemocí, učí se zvládat komunikaci s nemocným, prevenci, léčbu, léky a jak zvládat stres, aby v rodinách nedocházelo k postupnému vyčerpání, případně k vyhoření.

5. Aktivní účast na konferencích, seminářích a dalších akcích v oblasti duševních nemocí. Rodiče se účastní veřejných vystoupení tam, kde je třeba. V diskusních příspěvcích polemizují s odborníky, protože nikdo z nich nežije naše životy. Život s duševně nemocným má svoje specifika, která zná jen ten, kdo jej žije.

6. Příspěvky do tisku, vystupování v rozhlase a v televizi – v programech o schizofrenii – z důvodů ovlivnění pohledu veřejnosti na nemoc a nemocné. Je pro nás velmi důležité poukázat na mezery a neřešení problémů v oblasti zdravotnictví, sociálních službách atd.

7. Jednání se senátory, poslanci a státní správou o potřebě nových zákonů – snažíme se být užiteční v oblasti práv duševně nemocných.

8. Propojování informací s jinými organizacemi – předávání zkušeností.

Jsme aktivními členy dalších organizací, které mají program pomoci duševně nemocným.