Sdružení Ondřej

Kdo/co je sdružení „Ondřej“?

Sdružení „Ondřej“ je sdružení rodičů a blízkých duševně nemocných. Vzniklo v roce 1994 z potřeby nás rodičů a nejbližších, kterým onemocněl někdo z rodiny vážným onemocněním – psychózou. Naším cílem bylo dozvědět se o této nemoci co nejvíce a moci něco pro své drahé dělat.

Zajímalo nás, jak k této nemoci mohlo dojít, jaké jsou možnosti léčby, jak můžeme svým nemocným blízkým pomoci. Scházíme se také proto, abychom mohli, vzhledem ke stigmatizaci duševních nemocí, někde o nemoci svých blízkých mluvit. Můžeme se podělit o své zkušenosti s dlouhodobým soužitím s duševně nemocným,  zjistit zda jsou nějaké možnosti, když odmítají vzít svou nemoc na vědomí… Jak zvládat naše smutky z nemoci blízkého, úzkosti, napětí…

Sdružení „Ondřej“ hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných i jejich příbuzných v Praze a blízkém okolí.

O co sdružení „Ondřej“ usiluje?

* duševně nemocní mají mít stejná práva a stejné příležitosti jako ostatní

* příbuzní musí být informováni o nemoci a léčbě co nejdříve a průběžně

* příbuzní stráví s nemocným nejvíce času denně (často řadu let případně doživotně) a proto by mělo být nasloucháno jejich potřebám ve vztahu k psychiatrické péči

* příbuzní mají svá práva, která musí být rozpoznána a respektována

Naše projekty můžeme realizovat díky laskavosti Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstvu zdravotnictví a dárců z řad rodičů a příznivců. Děkujeme.